Matumizi ya Lugha za Kiafrika Kuelekeza Wasichana Katika Masuala ya Ndoa: Mfano wa Matumizi ya Semi Katika Jamii ya Wamasaaba Nchini Uganda

  • Willy Wanyenya, PhD Makerere University Business School
Sambaza Makala:

Ikisiri

Katika makala haya, mtafiti anaeleza jinsi lugha inavyotumiwa na wazazi katika shughuli ya kuelekeza mabinti zao katika maisha ya ndoa. Anafanya hivyo kwa kurejelea ndoa za kijadi katika jamii ya Wamasaaba nchini Uganda. Kwa kurejelea jamii hii, mtafiti anaeleza namna wazazi wanavyotumia lugha kuelekeza mabinti zao katika mambo yanayopelekea ndoa zao kudumu.  Mtafiti alinukuu baadhi ya semi ambazo zinasemekana kuwa zinatumiwa na wazazi katika shughuli hiyo. Ni kweli kwamba lugha yoyote ile huwa inafanya kazi nyingi sana kama vile kutumbuiza watu, kutongozana, kugombana, kufundisha, kuelekeza, n.k. Hii ni kwa sababu bila kutumia lugha, mtu hawezi akaimba wimbo, akagombana, akafundisha, na akaelekeza. Hata hivyo, katika makala hii, mtafiti anajikita kwenye mchango wa lugha katika maisha ya ndoa. Katika kazi hii, mtafiti anazingatia semi mbalimbali ambazo Wamasaaba huzitumia kwa ajili ya kuelekeza mabinti zao katika masuala ya ndoa. Katika jamii mbalimbali, watu hutumia lugha kutekeleza jambo hili. Jamii hasa zile za jadi zilitumia lugha kuelekeza mabinti katika mambo ya ndoa. Kuna namna ambavyo walisuka lugha kisanaa kwa lengo la kufunza mabinti maisha ya ndoa. Hii ni kwa sababu hawakuwa na madarasa maalumu mwa kufunzia watoto wao kama ilivyo sasa. Katika jamii hizo, shule zenyewe hazikuwepo. Kwa hiyo, lugha ndiyo ilikuwa chombo maalumu cha kufunzia watoto. Matumizi ya lugha yalidhamiria kukuza mabinti ambao wangevumilia maisha ya ndoa. Hivyo basi, katika kazi hii, mtafiti anajikita katika matumizi ya lugha na kueleza jinsi Wamasaaba wanavyotumia semi mbalimbali kuelekeza mabinti zao katika masuala ya ndoa.

Upakuaji

Bado hatuna takwimu za upakuaji.

Marejeleo

Aldrich J. (2020, Apr 24). 29 Wedding Quotes to Take You Back to the Day You Said ‘I Do.’ Retrieved from Country Living, available at https://www.countryliving.com/life/g27409222/wedding-quotes/.

YourTango. (2018, Sept 2). 23 Pieces of the Best Marriage Advice EVER (Collected Over 13 Years). Retrieved from Brides, available at https://www.brides.com/story/pieces-of-best-marriage-advice-ever-collected-over-years.

Fitzwater, C. (2020). The Best 38 Bits of Marriage Advice A Woman Could Get. Retrieved from Club31 Women, available at https://club31women.com/38-best-bits-of-marriage-advice-a-woman-could-get/.

Guttmann, A. (2020). 90 Short and Sweet Love Quotes that Will Speak Volumes at Your Wedding. Retrieved from Martha Stewart Wedding, available at https://www.marthastewartweddings.com/395782/short-sweet-love-quotes-your-wedding.

Pillemer, K. (2015, Feb 1). The Advice that Older Women Have for the Young on Love. Retrieved from The World, available from https://www.pri.org/stories/2015-02-01/advice-older-women-have-young-love-marriage.

Khurana, S. (2019, Jun 5). 19 Famous Quotes for Inspirational Marriage Wishes. Retrieved from ThoughtCo, available at https://www.thoughtco.com/marriage-wishes-and-quotes-2832678.

Lowe L. (2019, Dec 13). 100 Inspiring Quotes on Love and Marriage. Retired from Parade, available at https://parade.com/391231/lindsaylowe/inspiring-quotes-love-marriage/ .

Papandrea, D. (2012, Oct 11). 10 Unspoken Marriage Rules You Must Follow. Retrieved from: WomansDay, available at https://www.womansday.com/relationships/dating-marriage/advice/a6718/marriage-rules/.

Warwicker, S. (2020). Real Bride’s Words of Wisdom for a Happy Marriage. Retrieved from You and Your Wedding, available at https://www.youandyourwedding.co.uk/ideas-and-advice/wedding-budget/real-brides-words-of-wisdom-for-a-happy-marriage/.

Tarehe ya Uchapishaji
23 Juni, 2020
Jinsi ya Kunukuu
Wanyenya, W. (2020). Matumizi ya Lugha za Kiafrika Kuelekeza Wasichana Katika Masuala ya Ndoa: Mfano wa Matumizi ya Semi Katika Jamii ya Wamasaaba Nchini Uganda. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili, 2(2), 23-31. https://doi.org/10.37284/eajss.2.2.169

Makala zilizo somwa zaidi kama hii.