Umuhimu Wa Kufundisha Lugha Ya Kiswahili Katika Shule Za Sekondari Nchini Uganda

  • Willy Wanyenya, PhD Makerere University Business School
Sambaza Makala:

Ikisiri

Katika makala haya, mtafiti anaeleza namna ambavyo Kiswahili kinaweza kuwa na manufaa kwa nchi ya Uganda. Ni kweli kwamba nchini Uganda, watu kadhaa wakiwemo baadhi ya wanasiasa hawaoni umuhimu wa lugha ya Kiswahili. Hata hivyo, nchi ya Uganda inaweza kunufaika pakubwa sana hasa kiuchumi kutokana na lugha ya Kiswahili. Ni jambo la wazi kuwa uchumi duni hufanya nchi ikose kupata maendeleo ilhali uchumi imara hufanya nchi iwe na maendeleo. Nchi zenye nguvu kama vile Marekani na zile za Ulaya zimeweza kupata maendeleo makubwa kwa sababu ya kuwa na uchumi imara. Kwa hiyo, nchi mbalimbali huweka mikakati maalumu ya kuimarisha uchumi zao. Nchi huwa zinaimarisha uchumi zaokwa kuimarisha sekta za biashara, kilimo, viwanda, uvuvi na utalii. Halikadhalika, nchi nyingi hutenga kiasi kikubwa cha pesa katika bajeti zao za kila mwaka wa kifedha kwa ajili ya kuimarisha sekta mbalimbali zinazoimarisha uchumi. Nchi mbalimbali pia huendeleza sekta ya kibinafsi katika harakati zao za kuimarisha uchumi na kuondoa umaskini katika jamii. Kwa hiyo, watu binafsi huwa wanahamasishwa kuanzisha miradi mbalimbali na kubuni kazi kwa wananchi badala ya kusubiri serikali. Hata hivyo, nchini Uganda, wanasiasa hawajaona umuhimu wa lugha ya Kiswahili na nchi hii ni mwanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo, katika makala hii, mtafiti anaeleza jinsi Kiswahili kinaweza kuwa na manufaa kwa Waganda. Utafiti huu ulikusudia kujibu swali; Je, Kiswahili kinaweza kuwa na manufaa yoyote kwa nchi ya Uganda? Katika kazi hii, mkabala wa utafiti ulikuwa wa nyanjani. Mtafiti aliendeleza utafiti katika Wilaya ya Bududa nchini Uganda. Wahojiwa walikuwa walimu katika shule za sekondari. Taarifa zilikusanywa kutoka kwa walimu 100. Baada ya taarifa kukusanywa, mtafiti alizichanganua data hizo na kubainisha hoja tofautitofauti. Umuhimu wa utafiti huu ni kuwa ulipelekea wananchi wa Uganda kuona umuhimu wa lugha ya Kiswahili na hivyo kuanza kuitetea badala ya kuipiga vita.

Upakuaji

Bado hatuna takwimu za upakuaji.

Marejeleo

Arcand, J. L. (1996). Development economics and language: the earnest search for a mirage? International Journal of the Sociology of Language, 121(1), 119-158.

Bodomo, A. B. (1996). On language and development in Africa: The case of Ghana. Nordic journal of African studies, 5(2), 31-51.

Bourdieu, P. (2015). Perspectives on Language and Society. In Östman, J. & Verschueren, J. (Eds), Handbook of Pragmatics (p.1-16). John Benjamins.

Grenier, G. (2015). The value of language skills. IZA World of Labor.

Hardach, S. (2018). Confession with Blue Horses (A Novel) and “On Memory and Narrative in the Work of Charlotte Salomon, Art Spiegelman and Christa Wolf” (Critical Commentary). Doctoral dissertation. Goldsmiths: University of London.

Heller, M. (2003). Globalization, the new economy, and the commodification of language and identity. Journal of sociolinguistics, 7(4), 473-492.

Kiango, J. G. (2002). Nafasi ya Kiswahili katika ujenzi wa jamii mpya ya Afrika Mashariki. Nordic Journal of African Studies, 11(2), 13-13.

Liu, A. H., & Pizzi, E. (2018). The language of economic growth: A new measure of linguistic heterogeneity. British Journal of Political Science, 48(4), 953-980.

Mkwinda-Nyasulu, B. (2013). Role of language in socio–economic development: the semiotics are right. Journal of Humanities, 23(1), 213-230.

Noah, P. (1999). From Ethnic Marginalization to Linguistic Cleansing: A Contribution to the National Language Question. In Acts of the 9th Bi-annual Conference of the Modern Languages Association of Nigeria.

Trudell, B. (2009). Local-language literacy and sustainable development in Africa. International Journal of Educational Development, 29(1), 73-79.

Tarehe ya Uchapishaji
14 Aprili, 2020
Jinsi ya Kunukuu
Wanyenya, W. (2020). Umuhimu Wa Kufundisha Lugha Ya Kiswahili Katika Shule Za Sekondari Nchini Uganda. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili, 2(1), 19-27. https://doi.org/10.37284/eajss.2.1.138

Makala zilizo somwa zaidi kama hii.