• Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili
  Jal 5 Na 1 (2022)

  ISSN Chapishi: 2707-3467 | ISSN ya Mtandaoni: 2707-3475
  DOI ya Jarida: https://doi.org/10.37284/2707-3475

  Maendeleo ya Kiswahili kama lugha ni muhimu katika kukuza na kuhifadhi utamaduni wa kiasili, maarifa na dini katika mikoa inayozungumza Kiswahili barani Afrika. Jarida hili linalokaguliwa na wanarika kwa hivyo linachapisha nakala za Kiswahili tu. Nakala zinazoweza kuchapishwa chini ya jarida hili ni nakala kutoka kwa aina zote za maarifa isipokuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Waandishi wanaowasilisha kwa jarida hili wanaweza kuamua kutafsiri nakala zao kwa Kiingereza na kuchapisha tafsiri katika majarida mengine yoyote tulio nayo.

  Wachapishi:
  East African Nature and Science Organization,
  S. L. P. 3975 - 00100, Nairobi, Kenya.

 • Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili
  Jal 4 Na 1 (2021)

  ISSN Chapishi: 2707-3467 | ISSN ya Mtandaoni: 2707-3475
  DOI ya Jarida: https://doi.org/10.37284/2707-3475

  Maendeleo ya Kiswahili kama lugha ni muhimu katika kukuza na kuhifadhi utamaduni wa kiasili, maarifa na dini katika mikoa inayozungumza Kiswahili barani Afrika. Jarida hili linalokaguliwa na wanarika kwa hivyo linachapisha nakala za Kiswahili tu. Nakala zinazoweza kuchapishwa chini ya jarida hili ni nakala kutoka kwa aina zote za maarifa isipokuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Waandishi wanaowasilisha kwa jarida hili wanaweza kuamua kutafsiri nakala zao kwa Kiingereza na kuchapisha tafsiri katika majarida mengine yoyote tulio nayo.

  Wachapishi:
  East African Nature and Science Organization,
  S. L. P. 3975 - 00100, Nairobi, Kenya.

 • East African Journal of Swahili Studies Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili
  Jal 3 Na 1 (2021)

  ISSN Chapishi: 2707-3467 | ISSN ya Mtandaoni: 2707-3475
  DOI ya Jarida: https://doi.org/10.37284/2707-3475

  Maendeleo ya Kiswahili kama lugha ni muhimu katika kukuza na kuhifadhi utamaduni wa kiasili, maarifa na dini katika mikoa inayozungumza Kiswahili barani Afrika. Jarida hili linalokaguliwa na wanarika kwa hivyo linachapisha nakala za Kiswahili tu. Nakala zinazoweza kuchapishwa chini ya jarida hili ni nakala kutoka kwa aina zote za maarifa isipokuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Waandishi wanaowasilisha kwa jarida hili wanaweza kuamua kutafsiri nakala zao kwa Kiingereza na kuchapisha tafsiri katika majarida mengine yoyote tulio nayo.

  Wachapishi:
  East African Nature and Science Organization,
  S. L. P. 3975 - 00100, Nairobi, Kenya.

 • East African Journal of Swahili Studies Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili
  Jal 2 Na 2 (2020)

  p-ISSN: 2707-3467 | e-ISSN: 2707-3475
  Title DOI: https://doi.org/10.37284/2707-3475

  Maendeleo ya Kiswahili kama lugha ni muhimu katika kukuza na kuhifadhi utamaduni wa kiasili, maarifa na dini katika mikoa inayozungumza Kiswahili barani Afrika. Jarida hili linalokaguliwa na wanarika kwa hivyo linachapisha nakala za Kiswahili tu. Nakala zinazoweza kuchapishwa chini ya jarida hili ni nakala kutoka kwa aina zote za maarifa isipokuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Waandishi wanaowasilisha kwa jarida hili wanaweza kuamua kutafsiri nakala zao kwa Kiingereza na kuchapisha tafsiri katika majarida mengine yoyote tulio nayo.

  PUBLISHER:
  East African Nature and Science Organization,
  P. O. Box 3975 - 00100, Nairobi, Kenya.

 • Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili
  Jal 2 Na 1 (2020)

  p-ISSN: 2707-3467 | e-ISSN: 2707-3475
  Title DOI: https://doi.org/10.37284/2707-3475

  Maendeleo ya Kiswahili kama lugha ni muhimu katika kukuza na kuhifadhi utamaduni wa kiasili, maarifa na dini katika mikoa inayozungumza Kiswahili barani Afrika. Jarida hili linalokaguliwa na wanarika kwa hivyo linachapisha nakala za Kiswahili tu. Nakala zinazoweza kuchapishwa chini ya jarida hili ni nakala kutoka kwa aina zote za maarifa isipokuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Waandishi wanaowasilisha kwa jarida hili wanaweza kuamua kutafsiri nakala zao kwa Kiingereza na kuchapisha tafsiri katika majarida mengine yoyote tulio nayo.

  PUBLISHER:
  East African Nature and Science Organization,
  P. O. Box 3975 - 00100, Nairobi, Kenya.

 • EANSO EAJSS JAMMK - East African Journal of Swahili Studies Cover Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili
  Jal 1 Na 4 (2019)

  p-ISSN: 2707-3467 | e-ISSN: 2707-3475
  Title DOI: https://doi.org/10.37284/2707-3475

  Maendeleo ya Kiswahili kama lugha ni muhimu katika kukuza na kuhifadhi utamaduni wa kiasili, maarifa na dini katika mikoa inayozungumza Kiswahili barani Afrika. Jarida hili linalokaguliwa na wanarika kwa hivyo linachapisha nakala za Kiswahili tu. Nakala zinazoweza kuchapishwa chini ya jarida hili ni nakala kutoka kwa aina zote za maarifa isipokuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Waandishi wanaowasilisha kwa jarida hili wanaweza kuamua kutafsiri nakala zao kwa Kiingereza na kuchapisha tafsiri katika majarida mengine yoyote tulio nayo.

  PUBLISHER:
  East African Nature and Science Organization,
  P. O. Box 3975 - 00100, Nairobi, Kenya.

 • EANSO EAJSS JAMMK - East African Journal of Swahili Studies Cover Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili
  Jal 1 Na 3 (2019)

  p-ISSN: 2707-3467 | e-ISSN: 2707-3475
  Title DOI: https://doi.org/10.37284/2707-3475

  Maendeleo ya Kiswahili kama lugha ni muhimu katika kukuza na kuhifadhi utamaduni wa kiasili, maarifa na dini katika mikoa inayozungumza Kiswahili barani Afrika. Jarida hili linalokaguliwa na wanarika kwa hivyo linachapisha nakala za Kiswahili tu. Nakala zinazoweza kuchapishwa chini ya jarida hili ni nakala kutoka kwa aina zote za maarifa isipokuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Waandishi wanaowasilisha kwa jarida hili wanaweza kuamua kutafsiri nakala zao kwa Kiingereza na kuchapisha tafsiri katika majarida mengine yoyote tulio nayo.

  PUBLISHER:
  East African Nature and Science Organization,
  P. O. Box 3975 - 00100, Nairobi, Kenya.

 • EANSO EAJSS JAMMK - East African Journal of Swahili Studies Cover Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili
  Jal 1 Na 2 (2019)

  p-ISSN: 2707-3467 | e-ISSN: 2707-3475
  Title DOI: https://doi.org/10.37284/2707-3475

  Maendeleo ya Kiswahili kama lugha ni muhimu katika kukuza na kuhifadhi utamaduni wa kiasili, maarifa na dini katika mikoa inayozungumza Kiswahili barani Afrika. Jarida hili linalokaguliwa na wanarika kwa hivyo linachapisha nakala za Kiswahili tu. Nakala zinazoweza kuchapishwa chini ya jarida hili ni nakala kutoka kwa aina zote za maarifa isipokuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Waandishi wanaowasilisha kwa jarida hili wanaweza kuamua kutafsiri nakala zao kwa Kiingereza na kuchapisha tafsiri katika majarida mengine yoyote tulio nayo.

  PUBLISHER:
  East African Nature and Science Organization,
  P. O. Box 3975 - 00100, Nairobi, Kenya.

 • East African Journal of Swahili Studies Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili
  Jal 1 Na 1 (2019)

  p-ISSN: 2707-3467 | e-ISSN: 2707-3475
  Title DOI: https://doi.org/10.37284/2707-3475

  Maendeleo ya Kiswahili kama lugha ni muhimu katika kukuza na kuhifadhi utamaduni wa kiasili, maarifa na dini katika mikoa inayozungumza Kiswahili barani Afrika. Jarida hili linalokaguliwa na wanarika kwa hivyo linachapisha nakala za Kiswahili tu. Nakala zinazoweza kuchapishwa chini ya jarida hili ni nakala kutoka kwa aina zote za maarifa isipokuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Waandishi wanaowasilisha kwa jarida hili wanaweza kuamua kutafsiri nakala zao kwa Kiingereza na kuchapisha tafsiri katika majarida mengine yoyote tulio nayo.

  PUBLISHER:
  East African Nature and Science Organization,
  P. O. Box 3975 - 00100, Nairobi, Kenya.