Muwala katika Vikatuni vya Shujaaz: Mtazamo wa Kiuchanganuzi Makinifu wa Diskosi

  • Dimbu Sammy Liana Chuo Kikuu cha Chuka
  • John Kobia, PhD Chuo Kikuu cha Chuka
  • Allan Mugambi, PhD Chuo Kikuu cha Chuka
Keywords: Muwala, Shujaaz, Paneli, Vikatuni, Uchanganuzi Makinifu wa Diskosi, Mchakato wa Kijamii, Diskosi na Vijana
Sambaza Makala:

Ikisiri

Vikatuni vina wajibu muhimu katika aushi ya vijana ulimwenguni. Huenda ndio sababu Karne ya 21 imeshuhudia ongezeko la tafiti kuhusu vikatuni. Kumekuwepo na tafiti nyingi kuhusu muwala katika uwanja wa kiusomi. Tafiti za awali zilijikita kwenye muwala katika makala, magazeti, tasnifu, vitabu na vikatuni. Hata hivyo, hakuna utafiti kuhusu muwala katika vikatuni wa Shujaaz. Makala hii inalenga kuziba pengo hili. Utafiti huu ni kueleza namna muwala ulivyokuzwa katika diskosi ya vikatuni vya Shujaaz. Diskosi hii ni jarida linalowasilishwa kupitia msimbo wa Sheng ambalo hulenga vijana kuanzia umri wa miaka 12 hadi 35. Utafiti uliongozwa na nadharia ya Uchanganuzi Makinifu wa Diskosi. Mojawapo wa madhumuni ya nadharia hii ni kusaidia katika uchanganuzi wa diskosi ili kufichua imani za kiitikadi zinazochukuliwa kuwa za ukweli na kukubaliwa katika jamii. Data ya makala hii ilitokana na sampuli ya nakala 35 zilizoteuliwa kimakusudi kwa kuzingatia kigezo cha yaliyomo. Mpango wa kimaelezo ulitumika kuchanganua na kuwasilisha matokeo. Matokeo ni kuwa muwala hukuzwa kupitia: mada, sauti za kionomatopeya, maandishi panelini na maelezo ya mwandishi. Aina ya muwala uliokuzwa ulitokana na msuko wa hadithi, muwala wa jumla na mada. Utafiti huu unaweka wazi namna kampuni ya WellTold Story ilivyotumia maarifa ya kiusuli katika jamii kukuza muwala wa jumla kama mkakati wa kuendeleza na kuwawekea vijana vizingiti ili kuwadhibiti. Hivyo serikali na mashirika ya kijamii yanaweza kutumia mkakati huu katika kuwaelimisha vijana kuhusu magonjwa ya majanga makubwa kama njia moja ya kupunguza athari zake kwa jamii.

Upakuaji

Bado hatuna takwimu za upakuaji.

Marejeleo

Badman, D. A. (2012). Panel & Pictures: Text in Comics, ComixTALK, http://comixtalk.com/panels_pictures_text_comics, retrieved on 1st March, 2020.

Beck, M. R. (1999). Comics in Swahili or Swahili Comic? AAP 60 (1999) 67-101.

Bhatia, A. (2013). Critical Discourse Analysis: History and New Development: In C.A Chepelle (ed) The Encyclopedia of Applied Linguistics, Oxford, UK: Wiley-Blackwell.

Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.

Coulthard, M. (1981). An Introduction to Discourse Analysis (2nd edition) London: Longman.

Crystal, D., & Davy, D. (1969). Investigation English Style. London: Longman Group.

Danes, F. (1974). Functional Sentense Perspective and the Organization of Text, In Danes F. (Eds), Paper in Functional Sentense Perspective, Prague: Academia, 106-128.

Dofs, E. (2008). Onomatopoeai and Iconicity. A Comparative Study of English and Swedish Animal, Karlstads University Press: Karlstads, Sweden.

Eisner, W. (1985). Comics and Sequestial Art, Tamarac, FIorida: Poorhouse Press, USA.

Fairclough, N. (1989). Language and Power, New York: Longman, US.

Fairclough,N. (1992). Discourse and Text. Linguistic Intertextual Analysis within Discourse analysis, in: Discourse and society, SAGE Publication Limited, California: USA, 3:193-217.

Fairclough,N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, London: Longman.

Fairclough, N. & Wodak, R. (1997). Critical Discourse Analysis. In Ed. Van Djik, T. Discourse Studies: A Multidiscplinary Introduction. pp 258-284. London: Sage.

Gay, M. (1992). Educational Research: Competence for Analysis and Application(3rd edition), Meril Publishing Company, Idianopolis, Indiana: USA.

Groensteen, T. (1999). Systeme de la Bande Dessinee, Frace: Presses Universitaires de Frace.

Groensteen, T. (2007). The System of Comics, Mississip: University of Mississipi.

Habwe, H. J. (1999). Discourse Analysis of Swahili Political Speeches, (PhD thesis, Unpublished), University of Nairobi, Nairobi, KENYA, http://erepository.uonbi.ac.ke:8080/xmlui/handle/123456789/1 7941.retrieved on 11/02/2018.

Harvey, R. (2001). Comedy at Juncture of Word and Image, in: The Language of Comics: Word and Image, Jackson: University Press Mississipi.

Jacobs, D. (2007). More than Words: Comics as a Means of Teaching Multiple Literacies, The English Journal, 96(3), 19-25.

Jigal, B. (2006). Stupid Hares and Margarine: Early Swahili Comics in: L. John, Cartooning in Africa, Cresskill: Hampton Press.

Kale, J. (2003). Language as Social Practice, PASTEP, Australian Agency for International Development.

Kothari, C.R. (2009). Qualitative Technique, 3E. Vikas Publishing House PVT LTD.

McCloud, S. (1993). Understanding Comics: The Invisible Art, Northampton MA: Kitchen Sink Press.

Mugenda, O. M., &Mugenda, G. A. (1999. Research Methods: Quantitativeand Qualitative Approaches. Nairobi; Acts Press.

Mulusa, T. (1990). Evaluation Education and Community Development Programmes, Nairobi Universiry Press, Nairobi: Kenya.

Nangira, E. E. (2004). Usomekaji katika Fasihi Tafsiri: Uchambuzi wa Matini Madhabahu ya Kilio, (Tasnifu ya Uzamili haijachapishwa), Error! Hyperlink reference not valid..

Neil, C. (2005). Un-Defining Comics: Separating the Cultural from the Structural in Comics. International Journal of Comic Art,7 (2).

Neil, C. (2012). Comics, Linguistics and Visual Language: The Past and Future of a Field in: F. Bramlett (Ed) Linguistics of the Study of Comics, New York: Palgrave Mcmillan.

Petersen, R. S. (2007). The Acoustic of Manga: Narrative Erotics and Visual / Presence of Sound, International Journal of Comics Art, 9(1): 578-590.

Saraceni, M. (2000). Language beyond Language: Comics as Verbo-Visual Text, University of Nottingham.

Taylor, S. (2001). Locating and Conducting Discourse Analytic Research. In M. Wetherell, S. Taylor na S. J. Yates (Eds). Discourse as a Data: A Guide for Analysis (pp, 5-48), Sage Publication, London.

Van Dijk, T. A. (1987). Discourse and the Reproduction of Racism, University of Amsterdam. Centre for Race and Ethnic Studies.

Van Dijk, T. A. (1998). Ideology: A Multidisciplinary Approach, Sage Publications, California: USA.

Van Dijk, T. A. (2001). Critical Discourse Analysis, in D. Schiffrin, D. Tannen and H.E. Hamilton (eds) Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell.

Van Dijk, T. A. (2002). Media Context: The Interdisciplinary Study of News as Discourse, in: A Hand Book of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research, Routledge pages 122-134.

Wang, Y. & Guo, M. (2014). A Short Analysis of Discourse Coherence in: Journal of Language Teaching and Research, 5(2) 460-465. Retrieved Match 16th 2020 from http://dx.doi.org/10.430/jltr.5.2.460-465.

Wodak, R. (2008). Introduction: Discourse Studies-Important Concept and Terms, in: R, Wodak & M. Krzyzanovosk(eds), Qualitive Discourse Analysis in Social Science. Palgrave Basingstoke, pp 1-29.

Tarehe ya Uchapishaji
29 Septemba, 2022
Jinsi ya Kunukuu
Liana, D., Kobia, J., & Mugambi, A. (2022). Muwala katika Vikatuni vya Shujaaz: Mtazamo wa Kiuchanganuzi Makinifu wa Diskosi. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili, 5(1), 196-214. https://doi.org/10.37284/jammk.5.1.759