Vipengele vya Uwasilishaji wa Wahusika wa Kimazingaombwe na Uhusika: Mifano katika Watu wa Gehenna na Babu Alipofufuka

  • Anne Chelangat Kenduiywa University of Kabianga
  • Issa Mwamzandi, PhD University of Kabianga
  • Simiyu Kisurulia, PhD University of Kabianga
Sambaza Makala:

Ikisiri

Makala haya yanatathmini uwasilishaji wa wahusika wa kimazingaombwe na uhusika katika kazi za Kiswahili. Uchanganuzi huu ni wa kimaktaba tukizingatia mihimili ya nadharia ya Umazingaombwe. Riwaya za Babu Alipofufuka na Watu wa Gehenna zilichaguliwa kimakusudi kwa sababu uwasilishaji umechochewa na mbinu ajabuajabu za waandishi katika uhusika na usawirishaji wa wahusika kwa njia unaojenga dhamira ya kimazingaombwe. Uwasilishaji huu unazua utata kwa wasomaji katika kunata ujumbe unaowasilishwa na wahusika hao katika riwaya hizi teule za kimajaribio. Waandishi hawa, Wamitia na Olali, wanasukanisha uhalisia uliochongwa kwa njia maalum katika ruwaza inayobadilikabadilika daima, huku wakiwakilisha matukio ya kawaida na maelezo ya kina sambamba na vipengee vya kifantasia na kindoto na kwa kutumia mambo yaliyotokana na visasili na hekaya. Aidha, kazi hii ilidhamiria kuthibitisha uwasilishaji wa kiuhalisajabu katika mandari au mazingira ya kimazingaombwe. Utafiti huu umejaribu kujaliza mapengo yanayoleta matatizo ya ufahamu na usadikifu wa kazi tulizo teua za kihalisiajabu. Maandishi katika utafiti huu yanadhamiria kukuza na kupanua uelewekaji wa riwaya za kisasa mbali na kufaidi wasomaji mbalimbali na hata kuwapa motisha wahakiki kushughulikia zaidi wahusika, uhusika na uwasilishaji katika misingi ya umazingaombwe katika fasihi simulizi.

Upakuaji

Bado hatuna takwimu za upakuaji.

Marejeleo

Malcolm, N. (1959). Dreaming U.S.A. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.

Mbatiah, M. (2001). Kamusi ya Fasihi. Nairobi: Standard Textbooks Graphics & Publishers.

Olali, T. (2010). Structure and Anti-structure of a Swahili New Novel: A Stylistic Analysis of Babu Alipofufuka. The Nairobi Journal of Literature, UoN 82-98.

Wamitila, K.W. (2002). Bina-Adamu! Nairobi: Phoenix Publishers.

Tarehe ya Uchapishaji
9 Aprili, 2020
Jinsi ya Kunukuu
Kenduiywa, A., Mwamzandi, I., & Kisurulia, S. (2020). Vipengele vya Uwasilishaji wa Wahusika wa Kimazingaombwe na Uhusika: Mifano katika Watu wa Gehenna na Babu Alipofufuka. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili, 2(1), 1-7. https://doi.org/10.37284/eajss.2.1.49

Makala zilizo somwa zaidi kama hii.