1.
Wanyenya W, Chimerah R, Ngowa N. Athari za Usasa kwenye Usimulizi wa Hadithi katika Jamii ya Wamasaaba Nchini Uganda. JAMMK [Internet]. 8Sep.2020 [cited 27Oct.2021];2(2):116-27. Available from: https://journals.eanso.org/index.php/eajss/article/view/206