1.
Wesonga E, Ambuyo B, Chimerah R. Nafasi ya Fasihi Katika Kuwasilisha Masuala ya Mazingira Kupitia Riwaya Teule Tikitimaji (2013) na Msimu wa Vipepeo (2006) za K. W. Wamitila. JAMMK [Internet]. 11Aug.2020 [cited 3Oct.2023];2(2):54-. Available from: https://journals.eanso.org/index.php/eajss/article/view/192