Ogutu, Wanyama. “Halafu Ya Sanaa Za Ubunifu Wa Kiafrika: Mtanziko Rejeleshi Wa Tawala Za Kiafrika”. Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili 3, no. 1 (June 1, 2021): 24-29. Accessed July 25, 2021. https://journals.eanso.org/index.php/eajss/article/view/334.