Wanyenya, W., R. Chimerah, and N. Ngowa. “Athari Za Usasa Kwenye Usimulizi Wa Hadithi Katika Jamii Ya Wamasaaba Nchini Uganda”. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili, Vol. 2, no. 2, Sept. 2020, pp. 116-27, doi:10.37284/eajss.2.2.206.