Wanyenya, W. “Maudhui Katika Nyimbo Za Tohara Za Wamasaaba Nchini Uganda”. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili, Vol. 2, no. 2, Aug. 2020, pp. 84-99, doi:10.37284/eajss.2.2.194.