Wanyenya, W. “Matumizi Ya Lugha Kwenye Malezi Ya Watoto: Mfano Wa Matumizi Ya Semi Katika Jamii Ya Wamasaaba Nchini Uganda”. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili, Vol. 2, no. 1, May 2020, pp. 45-55, doi:10.37284/eajss.2.1.151.