[1]
M. Njeru, J. Kobia, and D. Musyimi, “Motifu ya Ukame katika Tamthilia za Janga la Werevu (Mohamed, 2011) na Majira ya Utasa (Arege, 2015)”, JAMMK, vol. 5, no. 1, pp. 183-195, Sep. 2022.