[1]
G. K. Rono, C. Kitetu, and A. Taib Ali, “Muundo wa Mazungumzo ya Uuzaji na Ununuzi wa Nguo za Mitumba katika Soko Mjinga Kaptembwo”, JAMMK, vol. 5, no. 1, pp. 98-108, May 2022.