[1]
W. Wanyenya, R. Chimerah, and N. Ngowa, “Athari za Usasa kwenye Usimulizi wa Hadithi katika Jamii ya Wamasaaba Nchini Uganda”, JAMMK, vol. 2, no. 2, pp. 116-127, Sep. 2020.