[1]
E. Wesonga, B. Ambuyo, and R. Chimerah, “Nafasi ya Fasihi Katika Kuwasilisha Masuala ya Mazingira Kupitia Riwaya Teule Tikitimaji (2013) na Msimu wa Vipepeo (2006) za K. W. Wamitila”, JAMMK, vol. 2, no. 2, pp. 54-64, Aug. 2020.