Ogutu, W. (2021) “Halafu ya Sanaa za Ubunifu wa Kiafrika: Mtanziko Rejeleshi wa Tawala za Kiafrika”, Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili, 3(1), pp. 24-29. doi: 10.37284/jammk.3.1.334.