Wanyenya, W., Chimerah, R. and Ngowa, N. (2020) “Athari za Usasa kwenye Usimulizi wa Hadithi katika Jamii ya Wamasaaba Nchini Uganda”, Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili, 2(2), pp. 116-127. doi: 10.37284/eajss.2.2.206.