Ismail, J. (2020) “Mchango wa Tasinia ya Sheria katika Ukuzaji na Uenezaji wa Kiswahili Tanzania: Mifano kutoka Mahakama ya Tanzania na Taasisi za Wadau wa Sheria”, Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili, 2(2), pp. 11-22. doi: 10.37284/eajss.2.2.160.