Wanyenya, W. (2020) “Visababishi vya Idadi Kubwa ya Wanafunzi wa Shule za Sekondari Nchini Uganda Kutochukua Somo la Kiswahili”, Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili, 2(2), pp. 1-10. doi: 10.37284/eajss.2.2.159.