Wanyenya, W. (2020) “Umuhimu Wa Kufundisha Lugha Ya Kiswahili Katika Shule Za Sekondari Nchini Uganda”, Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili, 2(1), pp. 19-27. doi: 10.37284/eajss.2.1.138.