Ogutu, Wanyama. 2021. “Halafu Ya Sanaa Za Ubunifu Wa Kiafrika: Mtanziko Rejeleshi Wa Tawala Za Kiafrika”. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili 3 (1), 24-29. https://doi.org/10.37284/jammk.3.1.334.