Wanyenya, Willy. 2020. “Maudhui Katika Nyimbo Za Tohara Za Wamasaaba Nchini Uganda”. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili 2 (2), 84-99. https://doi.org/10.37284/eajss.2.2.194.