Wanyenya, Willy. 2020. “Mnyambuliko Wa Vitenzi Katika Lugha Za Kiafrika: Mfano Katika Lugha Ya Kimasaaba Nchini Uganda”. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili 2 (2), 44-53. https://doi.org/10.37284/eajss.2.2.184.