Wanyenya, Willy. 2020. “Matumizi Ya Lugha Kwenye Malezi Ya Watoto: Mfano Wa Matumizi Ya Semi Katika Jamii Ya Wamasaaba Nchini Uganda”. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili 2 (1), 45-55. https://doi.org/10.37284/eajss.2.1.151.