WANYENYA, W. Mnyambuliko wa Vitenzi Katika Lugha za Kiafrika: Mfano katika Lugha ya Kimasaaba Nchini Uganda. Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili, v. 2, n. 2, p. 44-53, 15 jul. 2020.