WANYENYA, W. Matumizi ya Lugha Kwenye Malezi ya Watoto: Mfano wa Matumizi ya Semi Katika Jamii ya Wamasaaba Nchini Uganda. Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili, v. 2, n. 1, p. 45-55, 11 maio 2020.