Mulwale, M., Indede, F., & Ambuyo, B. (2022). Uamilifu wa Kiswahili na Kibukusu katika Mawanda ya Kimatumizi kwenye Kaunti ya Bungoma. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili, 5(1), 109-123. https://doi.org/10.37284/jammk.5.1.665