Wanyenya, W. (2020). Visababishi vya Idadi Kubwa ya Wanafunzi wa Shule za Sekondari Nchini Uganda Kutochukua Somo la Kiswahili. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili, 2(2), 1-10. https://doi.org/10.37284/eajss.2.2.159