Wanyenya, W. (2020). Umuhimu Wa Kufundisha Lugha Ya Kiswahili Katika Shule Za Sekondari Nchini Uganda. Jarida La Afrika Mashariki La Masomo Ya Kiswahili, 2(1), 19-27. https://doi.org/10.37284/eajss.2.1.138