(1)
Mulwale, M.; Indede, F.; Ambuyo, B. Uamilifu Wa Kiswahili Na Kibukusu Katika Mawanda Ya Kimatumizi Kwenye Kaunti Ya Bungoma. JAMMK 2022, 5, 109-123.