(1)
Wanyenya, W.; Chimerah, R.; Ngowa, N. Athari Za Usasa Kwenye Usimulizi Wa Hadithi Katika Jamii Ya Wamasaaba Nchini Uganda. JAMMK 2020, 2, 116-127.