(1)
Wesonga, E.; Ambuyo, B.; Chimerah, R. Nafasi Ya Fasihi Katika Kuwasilisha Masuala Ya Mazingira Kupitia Riwaya Teule Tikitimaji (2013) Na Msimu Wa Vipepeo (2006) Za K. W. Wamitila. JAMMK 2020, 2, 54-64.