(1)
Wanyenya, W. Matumizi Ya Lugha Kwenye Malezi Ya Watoto: Mfano Wa Matumizi Ya Semi Katika Jamii Ya Wamasaaba Nchini Uganda. JAMMK 2020, 2, 45-55.