(1)
Mulei, M. Uhakiki Linganishi Wa Kanuni Za Mifanyiko Ya Vivumishi Vya Luganda Na Kiswahili Sanifu. JAMMK 2023, 6, 132-153.