[1]
Wanyenya, W., Chimerah, R. and Ngowa, N. 2020. Athari za Usasa kwenye Usimulizi wa Hadithi katika Jamii ya Wamasaaba Nchini Uganda. Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili. 2, 2 (Sep. 2020), 116-127. DOI:https://doi.org/10.37284/eajss.2.2.206.