[1]
Wanyenya, W. 2020. Matumizi ya Lugha Kwenye Malezi ya Watoto: Mfano wa Matumizi ya Semi Katika Jamii ya Wamasaaba Nchini Uganda. Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili. 2, 1 (May 2020), 45-55. DOI:https://doi.org/10.37284/eajss.2.1.151.