[1]
Wanyenya, W. 2020. Umuhimu Wa Kufundisha Lugha Ya Kiswahili Katika Shule Za Sekondari Nchini Uganda. Jarida la Afrika Mashariki la Masomo ya Kiswahili. 2, 1 (Apr. 2020), 19-27. DOI:https://doi.org/10.37284/eajss.2.1.138.